Gezamenlijke doelstelling OVAEL en VOC

Zowel de Ondernemers Vereniging Arenapark en Laapersveld als het Vastgoed Owners Collectief Arenapark willen gezamenlijk optrekken om de velerlei overeenkomstige doelstellingen te realiseren. De gezamenlijke besturen zullen met regelmaat afstemming hebben voor de besteding van de betreffende gelden van de opgegeven begrotingspunten.

Het Vastgoed Owners Collectief (VOC) is een vereniging van vastgoedeigenaren op het Arenapark, opgericht in 2014, om in de nasleep van de economische crisis in Nederland het Arenapark sterker op de kaart van Hilversum te zetten. Dat doet een VOC vooral in samenwerking, interessant om dat eens toe te lichten.

De VOC heeft als algemeen doel het optimaliseren van het werk- en verblijfsklimaat. Daar kun je alle kanten mee op dus één van de eerste acties was het plaatsen van bewegwijzering op het park. Maar ook het logo van het Arenapark is uitgebouwd tot een metershoog buiten opgesteld herkenbare ‘marker’ nabij het kruispunt Diependaalselaan/Oostereind. Digitale vindbaarheid is natuurlijk ook belangrijk; dus een website ingericht. En niet te vergeten de aanschaf van sfeerverlichting, het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen, de organisatie van de eerst gehouden Obstacle Run en intensieve participatie bij het vormgeven van het Masterplan, enz. Allemaal ingrediënten die de attractieve waarden van het park verhogen en daarmee vooral het ondernemersklimaat versterkt. Maar daar is nog steeds meer voor nodig.

Om het ondernemersklimaat verder te laten excelleren was het logisch om parallel aan de VOC een vereniging op te richten voor en door ondernemers. Die wens werd ingevuld door de oprichting in 2019 van de Ondernemers Vereniging Arenapark en Laapersveld. Beide verenigingen streven vergelijkbare doelen na, de voorspelbare samenwerking was daarmee een feit. Hoe pakt dat uit? En precies dat is noemenswaardig; namelijk uitstekend. In korte tijd heeft het bestuur van de OVAEL, met bijrol voor de VOC maar in goede samenwerking, een jaarplan en uitvoeringsagenda uitgewerkt waardoor camerabewaking en parkmanagement niet alleen bovenaan de agenda werden geplaatst maar ook, met behulp van subsidie, worden gerealiseerd en uitgevoerd. De doorontwikkeling van het Arenapark en het Laapersveld is hier zichtbaar bij gebaat. Een typische win-win situatie voor de twee verenigingen.

Ondanks de relatief korte samenwerkingsperiode tussen de VOC en OVAEL zijn de resultaten indrukwekkend en het smaakt naar meer. Het Vastgoed Owners Collectief spreekt daarom de serieuze wens uit dat de goede samenwerking tussen de vastgoedeigenaren/VOC en de ondernemers/OVAEL langjarig wordt voortgezet. Waarom solitair ingewikkeld doen als het samen beter kan.