Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld

Mede door de verbinding die tot stand gaat komen tussen het Arenapark en het Laapersveld voelen nu ook bedrijven en instellingen van het aanliggende Laapersveld zich aangesproken. Door het verleggen van het station Sportpark richting de Diependaalselaan N201, waarbij een traverse gerealiseerd zal worden én een tunnel nabij dit station, wordt de barrière van het spoor tussen beide gebieden laag gemaakt. Het is daarom van belang om de gebruikers, ondernemers en eigenaren van beide gebieden te verenigen.

De Ondernemersvereniging Arenapark en Laapersveld heeft als doel om de ondernemers samen economisch sterk te maken.

Bestuur

Voor dagelijks beleid van de Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld hebben 3 dagelijks bestuursleden verdeeld over de twee Kantoorparken zich bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Daarnaast hebben beide parken een parkmanager welke zich bezig houdt met de algemene zaken op beide parken. Voor vragen kunt u zich richten tot het bestuur via bestuur@ovael.nl

Het bestuur is er voor en door de ondernemers! Er is momenteel een sterke connectie met enkele georganiseerde bedrijventerreinen. Met elkaar kunnen we nog sterker staan en kunnen we organisatie-elementen zoals administratie, subsidieaanvragen zoals bij de Provincie, Gemeente en het Stadsfonds maar ook Parkmanagement mogelijk gezamenlijk oppakken.